Restauracja włoska Parole del Gusto -  Żywiec

Prawdziwa restauracja WŁOSKA


Polityka Prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO), informujemy:

 

Administratorem danych jest:

 

Joanna Wójcik-Mirska  508195273

Galeria Kolorowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

34-300 Żywiec

os 700-lecia 9

NIP 5532248789

tel.: +48 500 087 876

e-mail: info@zywiecrestauracja.pl

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,  marketingowych — co obejmuje m.in. możliwość realizacji procesu odpowiedzi na zapytania, poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.  Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie wykorzystujemy danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania

 


Dodatkowe informacje o cookies podane są w Polityce Cookies poniżej.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych skontaktować się z administratorem danych.

 

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych w celach marketingowych i kontaktowych jest dobrowolne.

 

 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie